Novinky

9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017

Už tradične, v poradí po deviaty krát, naša spoločnosť dňa 22.06.2017 usporiadala golfový turnaj na ktorom sme spolu s našimi obchodnými partnermi zažili mnoho príjemných okamihov a aspoň na chvíľu sme sa spolu odosobnili od každodenných zhonov a povinností. Máme obrovskú radosť z tohtoročnej vysokej účasti a už teraz sa tešíme na nasledujúce ročníky. Ďakujeme!

Novinky / 9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017
Novinky / 9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017

SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodov Senec

Investor: SPP - distribúcia a.s.

Stavba: Rekonštrukcia NTL plynovodov Senec

Naša spoločnosť bude pracovať na rekonštrukcii plynovodov na Rybárskej ulici v Senci. Práce by mali trvať od 05/2017 - 09/2017. Plynovod d63 o dĺžke 346m,  prípojky d32 o dĺžke 172m (27ks), DRZ + OPZ v počte 27ks.
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodov
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodov

Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a kanalizácie medzi halami H4C a H1

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: Prekládky vodovodu a kanalizácie medzi halami H4C a H1

V termíne 03-06/2017 naša spoločnosť plánuje prekládku pitného a úžitkového vodovodu HDPE d315 - 130m; HDPE D250 - 130m; HDPE d110 - 100m, ďalej prekládku dažďovej kanalizácie DN500 - 50m a prekládku splaškovej kanalizácie DN500 - 50m.

Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a kanal
Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a kanal

Volkswagen Slovakia, a.s. - Sanácia vodovodného potrubia DN600

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: Sanácia vodovodného potrubia DN600

Naša spoločnosť v súčasnosti realizuje v závode Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava opravu úžitkového vodovodu DN600 v dĺžke 2200m bezvýkopovou metódou Relining.

Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - prekládky vodovodu, výmena
Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - prekládky vodovodu, výmena

Kuchajda – infraštruktúra v Bratislave

Investor: ise s.r.o.

Stavba: Výstavba vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie

Na rohu Tomášikovej a Trnavskej ulice v Bratislave naša spoločnosť realizuje výstavbu vodovodu TVLT DN200 o dĺžke 380m, splaškovej a dažďovej kanalizácie (PVC DN400 271m, PVC DN300 306m) a pretláčanie oceľovej chráničky DN350 o dĺžke 63m.
Novinky / Novoť-oprava vodovodu
Novinky / Novoť-oprava vodovodu

Novoť-oprava vodovodu

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Oprava vodovodu

Pre Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. naša spoločnosť realizuje v obci Novoť opravu vodovodu d110 v dĺžke 1000 m bezvýkopovou technológiou Relining.
Novinky / Novoť-oprava vodovodu
Novinky / Novoť-oprava vodovodu