Novinky

Výmena a sanácia potrubia priemyselnej vody

Investor: Mondi SCP, a.s.

Stavba: SCP Ružomberok

Naša spoločnosť pracuje na sanácii potrubia priemyselnej vody DN 800 samonosnou rukávovou výstelkou - 84m. Ďalej na výmene potrubia priemyselnej vody DN 600 za potrubie HDPE d710 - 15m.
Novinky / Výmena a sanácia potrubia priemyselnej vody

Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 500 z ČS Veľké Orvište do VDJ Moravany nad Váhom

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: rekonštrukcia vodovodu DN 500


07-08/2018 nás zastihnete pracovať na rekonštrukcii vodovodného potrubia metódou Relining HDPE d450 o dĺžke 1215m.

Trenčín - rekonštrukcia vodovodu DN 350 na ul. Hodžova

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Stavba: rekonštrukcia vodovodu DN 350 na ul. Hodžova

Spoločnosť Pfeiffer SK, s.r.o. v období 06-07/2018 bude pracovať na rekonštrukcii vodovodného potrubia metódou Relining HDPE d315 o dĺžke 600m.

10. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2018

Dňa 21.06.2018 sme prežili spolu s našimi obchodnými partnermi krásny slnečný deň v mene golfu. Náš 10. výročný turnaj bol plný príjemných okamihov a dovoľujeme si ho považovať za úspešný. Z celej akcie máme veľku radosť a posielame jedno veľké ďakujem všetkým zúčastneným!

Novinky / 9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017
Novinky / 9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017

Ponúkame Vám novú bezvýkopovú technológiu – „Berstlining na kanalizáciu“

Radi by sme Vás touto cestou informovali o rozšírení našej ponuky bezvýkopových technológii o novú veľmi zaujímavú technológiu „Berstlining na kanalizáciu“.
Zaujímavé na tejto technológii je fakt, že aplikácia uvedenej technológie Berstlining na kanalizáciu prebieha priamo cez existujúce kanalizačné šachty bez nutnosti výkopu montážnych jám!
Viac o uvedenej technológii sa môžete dočítať tu na našej webovej stránke v časti Sektory činnosti -„Sanácia potrubí a bezvýkopové technológie“ a následne v časti „Sanácie kanalizačných potrubí“. Zároveň si môžete pozrieť aj zaujímavé inštruktážne video tejto našej novej bezvýkopovej technológie.

Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO526, SO527, SO 528

Investor: D4R7 Construction s.r.o.

Stavba: Preložky závlahového potrubia

Od 01/2018 do 05/2018 budeme pracovať na prekládke závlahového vodovodu (HDPE d315 PN10 - 187m, HDPE d225 PN10 - 97m, HDPE d400 Pn10 - 64m+184m=248m a HDPE d280 PN10 - 95m). Súčasťou prácí bude i odstránenie pôvodného AZC potrubia (AZC dn300 - 160m, AZC dn200 - 40m, AZC dn350 - 63m+108m=171m, AZC dn250 - 42m)
Novinky / Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO526, S
Novinky / Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO526, S