Novinky

IBV Dobrá LEONI - výstavba vodovodu a výstavba kanalizácie

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Stavba: Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Dobrá LEONI


V období 11/2017 - 04/2018 naša spoločnosť bude realizovať výstavbu inžinierskych sietí, vodovodu HDPE d110 v celkovej dĺžke 680m a kanalizácie PVC DN300 v celkovej dĺžke 630m.

Námestovo - oprava vodovodu

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Oprava vodovodu Námestovo

V období 09-10/2017 prebieha sanácia vodovodu DN200 o dĺžke 900m metódou relining.

SKV Bytča - oprava výtlačného potrubia

Investor: SeVaK, a.s.

Stavba: Oprava výtlačného potrubia Bytča - Popeliška

09/2017 sme začali realizáciu opravy výtlačného potrubia a to bezvýkopovou metódou relining. Ide o zaťahovanie HDPE potrubia d180 do jestvujúceho potrubia DN200 v celkovej dĺžke 636m tlakovej triedy PN10 a PN16.

10/2017 pokračujeme opravou ďalšieho výtlačného potrubia rovnakou bezvýkopovou metódou. Ide o zaťahovanie HDPE potrubia d250 do jestvujúceho potrubia DN300 v celkovej dĺžke 216m tlakovej triedy PN10.

Novinky / nový článok

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - rekonštrukcia vodovodu PB Kráľovka

Investor: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia vodovodu PB Kráľovka

Do noviniek nám pribudla rekonštrukcia vodovodu d160 o dĺžke cca 800m Kráľovka v okrese Považská Bystrica. Termín realizácie je 07-09/2017.

SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodu Pezinok

Investor: SPP - distribúcia a.s.

Stavba: Rekonštrukcia NTL plynovodu Pezinok

Počas letných mesiacov 07/2017 - 08/2017 budete môcť vidieť našu prácu na Rázusovej ulici, v meste Pezinok. Jedná sa o rekonštrukciu plynovodu d110 o dĺžke 487m a d40 o dĺžke 38m; prípojky d32 o dĺžke 308m (44ks) + DRZ.
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodu P
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodu P
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodu P

9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017

Už tradične, v poradí po deviaty krát, naša spoločnosť dňa 22.06.2017 usporiadala golfový turnaj na ktorom sme spolu s našimi obchodnými partnermi zažili mnoho príjemných okamihov a aspoň na chvíľu sme sa spolu odosobnili od každodenných zhonov a povinností. Máme obrovskú radosť z tohtoročnej vysokej účasti a už teraz sa tešíme na nasledujúce ročníky. Ďakujeme!

Novinky / 9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017
Novinky / 9. golfový turnaj PFEIFFER GOLF CUP 2017

SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodov Senec

Investor: SPP - distribúcia a.s.

Stavba: Rekonštrukcia NTL plynovodov Senec

Naša spoločnosť bude pracovať na rekonštrukcii plynovodov na Rybárskej ulici v Senci. Práce by mali trvať od 05/2017 - 09/2017. Plynovod d63 o dĺžke 346m,  prípojky d32 o dĺžke 172m (27ks), DRZ + OPZ v počte 27ks.
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodov
Novinky / SPP - distribúcia a.s. - Rekonštrukcia NTL plynovodov

Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a kanalizácie medzi halami H4C a H1

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: Prekládky vodovodu a kanalizácie medzi halami H4C a H1

V termíne 03-06/2017 naša spoločnosť plánuje prekládku pitného a úžitkového vodovodu HDPE d315 - 130m; HDPE d250 - 130m; HDPE d110 - 100m, ďalej prekládku dažďovej kanalizácie dn500 - 50m a prekládku splaškovej kanalizácie dn500 - 50m.

Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a kanal
Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládky vodovodu a kanal

Volkswagen Slovakia, a.s. - Sanácia vodovodného potrubia DN600

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: Sanácia vodovodného potrubia DN600

Naša spoločnosť v súčasnosti realizuje v závode Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava opravu úžitkového vodovodu dn600 v dĺžke 2200m bezvýkopovou metódou Relining.

Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - prekládky vodovodu, výmena
Novinky / Volkswagen Slovakia, a.s. - prekládky vodovodu, výmena

Novoť - oprava vodovodu

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Oprava vodovodu

Pre Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. naša spoločnosť realizuje v obci Novoť opravu vodovodu d110 v dĺžke 1000 m bezvýkopovou technológiou Relining.
Novinky / Novoť-oprava vodovodu
Novinky / Novoť-oprava vodovodu