RELINING

RELINING

Sanácia tlakových i netlakových rúrových rozvodov metódou Relining spočíva vo vyvložkovaní existujúceho potrubia štandardným PE potrubím s požadovaným SDR. Ide o sanáciu, kedy sa na zatiahnutie nového PE potrubia využíva nižšia dimenzia, vďaka ktorej je možné nové PE potrubie zatiahnuť do existujúcich rúr. Po zatiahnutí nového PE potrubia vznikne voľné medzikružie, medzi existujúcou rúrou a novým PE materiálom. Toto medzikružie možno prípadne injektovať bentonitovou zmesou a pod. Zmenšenie dimenzie je vždy vďaka menšiemu zatiahnutému priemeru potrubia a ďalej o hrúbku steny nového PE potrubia. Kapacita potrubia je teda vždy znížená aj napriek výborným hydraulickým vlastnostiam nových PE rúr.

Zobraziť viac

Technológia Relining je veľmi efektívna, nové potrubie je samonosné a má životnosť obmedzenú len životnosťou samotných PE rúr. Pri tejto technológii je vždy potrebné počítať s fixáciou lomových výškových bodov v mieste veľkých sklonov potrubia. Spôsob fixácie navrhuje vždy technológ sanácie.

Nové PE potrubie je po vyčistení a zmonitorovaní zatiahnuté do existujúceho potrubia pomocou ťažného lana a navijaku. V niektorých prípadoch je možné nové PE potrubie zatlačiť pomocou stavebnej mechanizácie do existujúceho potrubia. Pri technológii Relining sa často využíva PE potrubie s polypropylénovým oplášťením, ktoré chránia rúry pred možnými vrypmi, ktoré môžu vzniknúť pri zatiahnutí.

Rozsah a použitie metódy Relining je závislý len na priestorových a výškových pomeroch danej trasy. Samotná dĺžka úseku na rovnej trase je obmedzená len maximálnou povolenou ťažnou silou stanovenou výrobcom potrubia pre jednotlivé Da a SDR potrubie. Vzhľadom na to, že sa využíva klasický materiál na dopravu vody vodovodnými radmi – PE, je možné tento materiál využívať prakticky všade s ohľadom na jeho tlakové rady a v rozsahu Da danej výrobcom PE potrubia.

Pre aplikáciu technológie je nutné vykonať odstavenie radu, prípadne vykonať náhradné zásobenie daného radu po dobu sanácie potrubia. Následne prepojiť a sprevádzkovať nový sanovaný rad.