O spoločnosti

Naša spoločnosť je súčasťou medzinárodne fungujúcej firemnej skupiny PFEIFFER GROUP, poskytujúcej kvalitné služby a výborné technické zázemie. V súčasnosti má viac ako 700 zamestnancov. Pobočky a dcérske spoločnosti sa rozprestierajú po celej Európe, ďalej v Ázii, v Afrike a tvoria základňu silného prepojenia.

Môžeme Vás ubezpečiť, že všade tam, kde uvidíte naše logo, uvidíte znak kompetencie a spoľahlivosti.

V súčasnosti sa spektrum našej činnosti rozprestiera od kompletného zasieťovania územia, cez bezvýkopovú výstavbu nových potrubných rozvodov a bezvýkopové sanácie jestvujúcich potrubí až po výstavbu aj tých najzložitejších, súvisiacich technologických objektov.

Úspešný rozvoj spoločnosti Pfeiffer SK s.r.o. odráža dodržiavanie vysokých technických a kvalitných štandardov skupiny firiem PFEIFFER GROUP, ktorej je súčasťou. Odbornosť zamestnancov, špičkové technické vybavenie, nárast objemov stavebnej výroby a získavanie prestížnych zákaziek zaradili Pfeiffer SK s.r.o. medzi významné stavebné spoločnosti v odbore výstavby a rekonštrukcií inžinierskych sietí v SR.