Sanácie potrubí a bezvýkopové technológie

Spoločnosť Pfeiffer

Naša spoločnosť vznikla v roku 2012 ako dcérska spoločnosť firmy ZEPRIS. Do konca roku 2022 sme boli súčasťou firemnej skupiny PFEIFFER GROUP.

V súčasnosti sa spektrum našej činnosti rozprestiera od kompletného zasieťovania územia, cez bezvýkopovú výstavbu nových potrubných rozvodov a bezvýkopové sanácie jestvujúcich potrubí až po výstavbu aj tých najzložitejších, súvisiacich technologických objektov.

Úspešný rozvoj spoločnosti Pfeiffer SK s.r.o. odráža dodržiavanie vysokých technických a kvalitných štandardov. Odbornosť zamestnancov, špičkové technické vybavenie, nárast objemov stavebnej výroby a získavanie prestížnych zákaziek zaradili Pfeiffer SK s.r.o. medzi významné stavebné spoločnosti v odbore výstavby a rekonštrukcií inžinierskych sietí v SR.

Môžeme Vás ubezpečiť, že všade tam, kde uvidíte naše logo, uvidíte znak kompetencie a spoľahlivosti.

zobraziť viac

METÓDY PRE SANÁCIU POTRUBÍ