Sanácie potrubí a bezvýkopové technológie

Spoločnosť Pfeiffer

Naša spoločnosť je súčasťou medzinárodne fungujúcej firemnej skupiny PFEIFFER GROUP, poskytujúcej kvalitné služby a výborné technické zázemie. V súčasnosti má viac ako 700 zamestnancov. Pobočky a dcérske spoločnosti sa rozprestierajú po celej Európe, ďalej v Ázii, v Afrike a tvoria základňu silného prepojenia. Môžeme Vás ubezpečiť, že všade tam, kde uvidíte naše logo, uvidíte znak kompetencie a spoľahlivosti.

V súčasnosti sa spektrum našej činnosti rozprestiera od kompletného zasieťovania územia, cez bezvýkopovú výstavbu nových potrubných rozvodov a bezvýkopové sanácie jestvujúcich potrubí až po výstavbu aj tých najzložitejších, súvisiacich technologických objektov.

zobraziť viac

METÓDY PRE SANÁCIU POTRUBÍ