Výstavba inžinierskych sietí

Výstavba inžinierskych sietí

Všetko z jednej ruky. 
Široké spektrum našich činností a technológií nám dovoľuje realizovať Vaše inžinierske siete rýchlo, efektívne a hospodárne.

Rozsah našich činností siaha od bezplatných konzultácií pri posudzovaní zámerov výstavby, opráv a rekonštrukcií cez projektovanie, samotnú výstavbu až po zabezpečenie potrebnej súčinnosti obecných aj štátnych inštitúcií, vlastníkov sietí a správcov komunikácií. V prípade záujmu investora zabezpečíme aj kolaudáciu a skúšobnú prevádzku.

  • Kanalizačné stoky a objekty
  • Rozvody pitnej a úžitkovej vody
  • Plynovody
  • Teplovody
  • Potrubie pre dopravu ďalších médií

Naše záruky

Dodržanie termínov – vďaka štruktúre našej spoločnosti sme schopní realizáciu stavby flexibilne prispôsobiť Vašim predstavám o termínoch 
Citlivé riešenia – aj na stavbách v citlivom prostredí, ako sú oblasti vnútornej zástavby mesta, ekologicky chránené územie či areály priemyselných podnikov pri neprerušenej prevádzke nájdeme zodpovedajúce riešenia. 
S istotou – dodržovanie bezpečnosti práce a minimalizácia dopadu na životné prostredie na našich stavbách je pre nás samozrejmosťou.

Nepretržitý servis – po zrealizovaní diela zabezpečujeme pozáručný servis ako aj havárijné služby.

vystavba
vystavba
vystavba
vystavba
vystavba
vystavba