Bezvýkopové technológie

Zoznam galérií

Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou - II. etapa

Investor: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Stavba: AOSGMRS Sanácia splaškovej kanalizácie II. etapa

V období 09 - 12/2021 bola realizovaná sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou, kanalizačný rukáv DN200, 250, 300, 400 v dĺžke 1079 m. 


Šuňava, Štrbská ul. - obnova vodovodu

Investor: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: PVS Šuňava, Štrbská ul. Obnova vodovodu

V období 09 - 11/2021 bola realizovaná obnova vodovodu LT DN80 metódou berstlining. Potrubie HDPE d90 - 308 m, prípojky d63 - 2 ks a d32 - 28 ks. 

Bezvýkopové technológie / Šuňava, Štrbská ul. - obnova vodovodu

Dolný Kubín, ul. Obrancov mieru - rekonštrukcia vodovodu

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: OVS, DK Obrancov mieru

V období 08 - 09/2021 bola realizovaná rekonštrukcia vodovodu bezvýkopovou technológiou berstlining. 


Rekonštrukcia potrubia DN 600 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Vrbové (po studňu RH13)

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: TAVOS - rekonštrukcia vodovodu DN 600 z Veľké Orvište do VDJ Vrbové

V temíne 06 - 10/2021 sme realizovali rekonštrukciu časti výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 600 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Vrbové - úsek potrubia od ČS Veľké Orvište po areál studne RH13 v dĺžke 2 108,80m.

Novoť - rekonštrukcia vodovodu

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: OVS Novoť, relining d110

V termíne 5/2021 bola realizovaná rekonštrukcia vodovodného potrubia v dĺžke 360m bezvýkopovou technológiou relining. Do jestvujúceho potrubia TVL DN150 bolo zaťahované potrubie HDPE d110. V trase sa nachádzajú hydranty a prípojky RD.


Podhájska - rozšírenie akumulácie a prívod vody z DV

Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: ZSVS Podhájska HDD

V období 05 - 06/2021 prebiehala realizácia vodovodu HDPE d280 - 449m technológiou HDD - horizontálne riadené vŕtanie.


Rekonštrukcia výtlačného oceľového potrubia DN250 zo studne S3 na ČS Trnava - Bočanská

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: ČS TT Tavos

V období 04 - 05/2021 prebehla rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN250 metódou relining potrubím HDPE d225 v dĺžke 978m. 

Nová Dubnica, ul. SNP - rekonštrukcia verejného vodovodu

Investor: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Nová Dubnica SNP berstlining

V období 03 - 05/2021 bola zrealizovaná výmena vodovodného potrubia d110 v dĺžke 250m bezvýkopovou technológiou berstlining. 


SKV Bytča - oprava výtlačného potrubia mdzi ČS HVP a vodojemom Predmier

Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stavba: Sevak Predmier

V období 03 - 04/2021 sme realizovali rekonštrukciu výtlačného radu verejného vodovodu DN150 vtiahnutím nového HDPE potrubia  d125.


Bernolákovo - Senec, Rekonštrukcia vodovodu III. etapa

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: VS BA - Bernolákovo HDD a Pretlak

V období 12/2020 - 03/2021 prebiehala realizácia vodovoduTVLT DN600 bezvýkopovou technológiou HDD - horizontálne riadené vŕtanie TVLT DN600 v dĺžke 234 m; pretláčanie oceľových chráničiek DN800 v dĺžke 90 m. 


Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia DN100 v obci Dobrá Voda

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Predvádzacia akcia bezvýkopovej opravy kanalizácie DN300 v Solčanoch

V Solčanoch sme sanovali 406 metrov splaškovej kanalizácie DN300 rukávcom so sklenými vláknami napusteným živicou a zároveň sme realizovali aj zapravenie 14 kusov domových prípojok. Sanácia bola rozdelená na 5 úsekov, z toho najdlhší úsek bol o dĺžke 145 metrov. Samotná sanácia bez prípravných a dokončovacích prác trvala 4 dni. Doprava bola obmedzená minimálne, sanačná technika zabrala jeden jazdný pruh.

Rekonštrukcia verejného vodovodu bezvýkopovou metódou relining v Novej Dubnici

Investor: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: POVS Nová Dubnica, ul. Jilemnického relining

V období 09/20 a 10/20 prebehla rekonštrukcia verejného vodovodu HDPE RC, PN10, d160 – bezvýkopová technológia relining v dĺžke 193,49 m.


SKV - Bytča - prívodné potrubie do Malej Bytče - oprava vodovodu

Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stavba: Sevak Malá Bytča HDD

V období 08 - 09/2020 bola zrealizovaná oprava vodovodu pre Slovenské vodárne a kanalizácie, a.s.


Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN600 z ČS Veľké Orvište do VDJ Vrbové

Investor: TAVOS, a.s.

Stavba: TAVOS Vrbové DN600

V období 06 - 08/2020 sme realizovali rekonštrukciu vodovodu DN600 metódou relining HDPE d560 v dĺžke 1061 metrov.

Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia v obci Dechtice IV. etapa

Investor: TAVOS, a.s.

Stavba: TAVOS Dechtice 4. etapa

V období 06 - 08/2020 prebehla realizácia rekonštrukcie vodovodu metódou berstlining HDPE DN100 v dĺžke 800 metrov.

Spíšská N. Ves - vodovod, obnova vodovodu na ul. Palárikova

Investor: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: SnVes Palárikova ul.

V období 06 - 10/2020 sme realizovali rekonštrukciu vodovodu HDPE d110 v dĺžke 400 metrov..

PoVS - rekonštrukcia vodovodu HDD d110, Kráľovka III. etapa

Investor: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: PoVS - Kráľovka III. etapa d110

V období 04 - 05/2020 sme realizovali III. etapu rekonštrukcie vodovodu metódou HDD - riadené vŕtanie.


Ivanka pri Dunaji, Rozšírenie splaškovej kanalizácie - 4. etapa_RP

Investor: Metrostav, a.s.

Stavba: ČSA Výtlak Ivanka Metrostav

V obodobí 03 - 04/2020 sme realizovali výtlačnú splaškovú kanalizáciu HDPE d90 v dĺžke 234 m, vrátane čerpacej stanice.

Rekonštrukcia oceľového diaľkovodu DN1000 + VDJ v obci Zvončín do VDJ v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2373 m

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Tavos Zvončín

V období 09 - 12/2019 sme realizovali rekonštrukciu diaľkovodu bezvýkopovou technológiou relining - vtiahnutie nového potrubia HDPE D900 do jestvujúceho oceľového potrubia DN1000 v dĺžke 2373 m.


PoVS - rekonštrukcia vodovodu relining d160 - Kráľovka II. etapa

Investor: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: PoVS relining d160 - Kráľovka II. etapa

V termíne 11/2019 prebiehala rekonštrukcia vodovodu bezvýkopovou technológiou relining, HDD riadené vŕtanie.

Rekonštrukcia vodovodu na ul. kpt. Nálepku, Hlohovec - rozvodné potrubie nábrežie II.

Investor: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o

Stavba: Hlohovec rekonštrukcia vodovodu kpt. Nálepku

V termíne 10 - 11/2019 prebehla realizácia rekonštrukcie jestvujúceho vodovodu DN500 metédou relining, potrubie HDPE - 420 m a výkop potrubie HDPE - 200 m.


Oprava vodovodu DN200 metódou relining

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s, Dolný Kubín

Stavba: DK - Zochova ul. - oprava vodovodu DN200 metódou relining

V termíne 04 - 05/2019 sme realizovali opravu vodovodu metódou relining v dĺžke 592 m, dimensia oceľ DN200 / HDPE d160 a 11 ks prípojok.


Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 100 Dechtice (3.etapa; smer Dobrá Voda)

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Dechtice 3.etapa

V obci Dechtice, smerom na Dobrú Vodu sme pracovali na rekonštrukcii liatinového vodovodného potrubia DN 100 v celkovej dĺžke 1403 m. Rekonštrukcia bola rozdelená do troch úsekov a vykonávali sme ju bezvýkopovou metódou Berstlining. 


Opravné práce zásobného vodovodu do Tepličky nad Váhom

Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stavba: Sevak Žilina, Teplička

Počas jesene 2018 ste nás mohli zastihnúť v obci Teplička nad Váhom, pri oprave zásobného vodovodu DN 300 metódou Relining.


Oprava vodovodu DN 80

Investor: OVS, a.s.

Stavba: OVS Zábiedovo

V mesiacoch 09-10/2018 náš tím pracoval v malebnej obci Zábiedovo na oprave vodovodu DN 80 metódou Berslining o dĺžke 200m s rekonštrukciou šiestich prípojok.

Bezvýkopové technológie / Oprava vodovodu DN 80
Bezvýkopové technológie / Oprava vodovodu DN 80
Bezvýkopové technológie / Oprava vodovodu DN 80

Výmena a sanácia potrubia priemyselnej vody

Investor: Mondi SCP, a.s.

Stavba: SCP Ružomberok

Naša spoločnosť pracovala na sanácii potrubia priemyselnej vody DN 800 samonosnou rukávovou výstelkou - 84m. Ďalej na výmene potrubia priemyselnej vody DN 600 za potrubie HDPE d710 - 15m.

Bezvýkopové technológie / Výmena a sanácia potrubia priemyselnej

Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 500 z ČS Veľké Orvište do VDJ Moravany nad Váhom

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: rekonštrukcia vodovodu DN 500

07-08/2018 ste nás mohli zastihnúť pracovať na rekonštrukcii vodovodného potrubia metódou Relining HDPE d450 o dĺžke 1215m.

Trenčín - rekonštrukcia vodovodu DN 350 na ul. Hodžova

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Stavba: rekonštrukcia vodovodu DN 350 na ul. Hodžova

Spoločnosť Pfeiffer SK, s.r.o. v období 06-07/2018 pracovala na rekonštrukcii vodovodného potrubia metódou Relining HDPE d315 o dĺžke 600m.

Spišská Nová Ves - vodovod rekonštrukcia potrubia a prípojok na Hviezdoslavovej ulici

Investor: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia potrubia a prípojok na Hviezdoslavovej ulici

Spoločnosť Pfeiffer SK, s.r.o.  v období 01-04/2018 pracovala na rekonštrukcii vodovodného potrubia metódou Berstlining HDPE d110 o dĺžke 945,5m. Rekonštrukciou prešlo aj 45 prípojok d32.

Bezvýkopové technológie / Spišská Nová Ves - vodovod rekonštrukc
Bezvýkopové technológie / Spišská Nová Ves - vodovod rekonštrukc