Novinky

Hala H1 vonkajšie hydranty a uzávery na sprinklerovom vodovode

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: Hala H1 vonkajšie hydranty a uzávery na sprinklerovom vodovode

V termíne 08 až 11/2023 budeme realizovať nadzemné hydranty DN150 a uzávery DN350 na sprinklerovom vodovode. Zároveň uskutočníme zaizolovanie prestupov potrubia v hale.

Obnova výtlačného potrubia odpadovej vody

Investor: DUSLO, a.s.

Stavba: Obnova výtlačného potrubia odpadovej vody, Šaľa

V termíne 09/2023 až 02/2024 budeme realizovať sanáciu existujúceho výtlačného oceľového potrubia DN700 technológiou Relining a to potrubím HDPE d560 - 2 777m

Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z ČS-1 do VDJ v obci Cífer

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z ČS-1 do VDJ v obci Cífer

V termíne 07 - 09/2023 budeme realizovať rekonštrukciu liatinového vodovodu DN200 technológiou relining, potrubie HDPE d180 - 2685m.
Novinky / Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z ČS-1 d
Novinky / Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z ČS-1 d
Novinky / Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z ČS-1 d

Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava

Investor: Realino, s.r.o.

Stavba: Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava

V termíne 04/2023 až 07/2023 realizujeme:

-preložku verejného vodovodu - tvárna liatina DN200; DN300 - 354m + vodovodná prípojka tvárna liatina DN80 - 10m vrátane vodomernej šachty. 

-preložku verejnej kanalizácie a odvodnenie spevnených plôch - PVC DN200; DN300 - 234m.

Novinky / Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava
Novinky / Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava
Novinky / Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava
Novinky / Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava
Novinky / Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava

Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v meste Trnava - II.etapa

Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v meste Trnava - II.etapa

V období 04/2023 až 09/2023 realizujeme rekonštrukciu vodovodu HDPE d110 v dĺžke 997m, vrátane 86ks prípojok HDPE d32; d50.
Novinky / Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v
Novinky / Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v
Novinky / Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v

Prípojka sprinkleru medzi halami H6b a H8

Investor: Volkswagen Slovakia a.s.

Stavba: Prípojka sprinkleru medzi halami H6b a H8

V období 03 - 07 / 2023 budeme realizovať sprinklerové vodovodné potrubie HDPE d355 P216 - 530m.

Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

V období 03/2023 až 09/2023 budeme realizovať výstavbu vodovodu z tvárnej liatiny DN200 v dĺžke 880m a DN80 v dĺžke 105m. Zrealizujeme aj rekonštrukciu 16ks prípojok.
Novinky / Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350
Novinky / Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350
Novinky / Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350
Novinky / Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350
Novinky / Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350
Novinky / Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN350

Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1

Investor: Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1

V období 02 - 11/2023 budeme realizovať rekonštrukciu rozvodov pitnej a priemyselnej vody. Potrubie HDPE d63; d110; d125; d160; d280; d225 a d355 v celkovej dĺžke 942m
Novinky / Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1
Novinky / Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1
Novinky / Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1

Ponúkame Vám novú bezvýkopovú technológiu – „Berstlining na kanalizáciu“

Radi by sme Vás touto cestou informovali o rozšírení našej ponuky bezvýkopových technológii o novú veľmi zaujímavú technológiu „Berstlining na kanalizáciu“.
Zaujímavé na tejto technológii je fakt, že aplikácia uvedenej technológie Berstlining na kanalizáciu prebieha priamo cez existujúce kanalizačné šachty bez nutnosti výkopu montážnych jám!
Viac o uvedenej technológii sa môžete dočítať tu na našej webovej stránke v časti Sektory činnosti -„Sanácia potrubí a bezvýkopové technológie“ a následne v časti „Sanácie kanalizačných potrubí“. Zároveň si môžete pozrieť aj zaujímavé inštruktážne video tejto našej novej bezvýkopovej technológie.