Novinky

Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1

Investor: Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov vody - etapa č.1

V období 02 - 11/2023 budeme realizovať rekonštrukciu rozvodov pitnej a priemyselnej vody. Potrubie HDPE d63; d110; d125; d160; d280; d225 a d355 v celkovej dĺžke 942m

Rekonštrukcia vodovodu DN300, Kremnická ul., Bratislava - Petržalka

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN300, Kremnická ul., Bratislava - Petržalka

Od polovice novembra 2022 realizujeme havarijnú rekonštrukciu pôvodného oceľového vodovodného potrubia DN300 technológiou RELINING. Zatiahnutie nového potrubia DN150 z tvárnej liatiny v celkovej dĺžke 410m, vrátane rekonštrukcie 27ks prípojok.

VW Hala H1 - prípojka sprinkleru

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: VW Hala H1 - prípojka sprinkleru

V termíne 11/2022 až 12/2022 uskutočníme stavbu Prípojka sprinkleru, ktorá zahŕňa

realizáciu sprinklerového vodovodu HDPE d355 - 200m,

realizáciu pitného vodovodu HDPE d125 - 100m,

realizáciu úžitkového vodovodu HDPE d180 - 200m.


Námestovo - rekonštrukcia vodovodu - Relining

Investor: OVS, a.s.

Stavba: Námestovo - rekonštrukcia vodovodu - Relining HDPE d125

V termíne 07/2022 až 08/2022 realizujeme rekonštrukciu vodovodu bezvýkopovou technológiou Relining HDPE d125
Novinky / Námestovo - rekonštrukcia vodovodu - Relining

SEVAK - SKV Žilina - Turie

Investor: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina

Stavba: Relining - 1382m; HDPE d125 do DN150

V období 06-07/2022 realizujeme opravu pitného vodovodu DN150 v obci Turie metódou relining v dĺžke 1382m.
Novinky / SEVAK - SKV Žilina - Turie
Novinky / SEVAK - SKV Žilina - Turie
Novinky / SEVAK - SKV Žilina - Turie
Novinky / SEVAK - SKV Žilina - Turie
Novinky / SEVAK - SKV Žilina - Turie
Novinky / SEVAK - SKV Žilina - Turie

Prípojka sprinkleru pre H6b a H7

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: Sprinkler H2a-H6b a H8-H7d

V období 08/2022 - 02/2023 bude prebiehať realizácia sprinklerového vodovodného potrubia HDPE d355 v dĺžke 1250m

Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

V období 04/2021 - 12/2022 sa realizuje rekonštrukcia vodovodu DN1200 metódou Dyntec - zatiahnutie potrubia HDPE d1200 - 2700 metrov. 

Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský
Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský
Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský
Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský
Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský
Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský
Novinky / Bratislava - sanácia tranzitného vodovodu z Podunajský

VW - H6b kanalizačné šachty

Investor: Volkswagen Slovakia, a.s.

Stavba: VWSL2021000624 - kanalizačné šachty hala H6b

V období 12/2021 - 04/2022 prebehne realizácia 16 kusov kanalizačných šachiet v hale H6b.

Ponúkame Vám novú bezvýkopovú technológiu – „Berstlining na kanalizáciu“

Radi by sme Vás touto cestou informovali o rozšírení našej ponuky bezvýkopových technológii o novú veľmi zaujímavú technológiu „Berstlining na kanalizáciu“.
Zaujímavé na tejto technológii je fakt, že aplikácia uvedenej technológie Berstlining na kanalizáciu prebieha priamo cez existujúce kanalizačné šachty bez nutnosti výkopu montážnych jám!
Viac o uvedenej technológii sa môžete dočítať tu na našej webovej stránke v časti Sektory činnosti -„Sanácia potrubí a bezvýkopové technológie“ a následne v časti „Sanácie kanalizačných potrubí“. Zároveň si môžete pozrieť aj zaujímavé inštruktážne video tejto našej novej bezvýkopovej technológie.