Výstavba IS

Zoznam galérií

ČS Modra - Sanácia vodovodného potrubia 2 x DN400 a 1 x DN200

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia vodovodu Modra

V období 12/2020 - 02/2021 prebiehala realizácia TVLT potrubia DN400 v dĺžke 270m a TVLT potrubia DN200 v dĺžke 135m.


Preložka vodovodu DN500 v km 3,785 R7, SO 560-00 Preložka vodovodu DN500 v km 3,785 R7, SO563-00 Preložka vodovodu DN150 v km 3,785 R7

Investor: D4R7 Construction s.r.o

Stavba: D4R7 Chemproces


Vodovodná a kanalizačná prípojka pre odpočívadlo Rovinka

Investor: D4R7 Construction s.r.o

Stavba: D4R7 SO 310-56 vodovodná prípojka, SO 320-57 prípojka splaškovej kanalizácie + ČS.

V termíne 06 - 09/2019 sme realizovali vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre odpočívadlo Rovinka HDPE d90 - 1920 m, HDPE d140 - 2010m.


Preložka kanalizácie DN800 v km 1,400 R7

Investor: D4R7 Construction s.r.o

Stavba: D4R7 SO524 Preložka kanalizácie DN800

V rámci výstavby rýchlostnej cesty R7 sme realizovali prekládku kanalizácie sklolaminátom DN800 v celkovej dĺžke 100 metrov. Súčasťou stavby bola aj realizácia technického kanála.


Preložka kanalizačného zberača DN1800 - 1140 v km 1,717 - 3,116 R7

Investor: D4R7 Construction s.r.o

Stavba: D4R7 SO 522 Preložka kanalizačného zberača DN1800 - 1140

V období 04 - 10/2019 sme realizovali preložku kanalizačného zberača sklolaminátom DN1400 v celkovej dĺžke 625m a DN1000 v celkovej dĺžke 119m. Tento projekt bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R7.


Prekládka vodovodu HDPE D110 v rámci výstavby diaľnice D4

Investor: D4R7 Construction s.r.o.

Stavba: D4R7 SO 528 Prekládka vodovodu

V rámci  výstavby diaľnice D4 Ivanka Sever - Rača sme  realizovali prekládku vodovodu HDPE D110 v celkovej dĺžke 860m. Stavba bola realizovaná v období 02 - 03/2019.


Prekládky vodovodu v rámci výstavby D4R7 v križovatke Rovinka

Investor: D4R7 Construction s.r.o.

Stavba: D4R7 SO 523 Preložka vodovodu DN200 v križovatke Rovinka

V období 01/2019 - 05/2019 sme realizovali prekládky vodovodu v rámci výstavby D4R7 + vodovodu DN200 - 1078m. Súčasťou prekládky bola aj výstavba armatúrnych šácht AŠ1, AŠ2, RŠ a technického kanála.


Preložka gravitačnej kanalizácie DN800 v rámci výstavby D4

Investor: D4R7 Construction s.r.o.

Stavba: D4R7 SO 505 Kanalizácia

Od 11/2018 sme pracovali na preložke gravitačnej kanalizácie DN800 v km 2,110 D4. Stavba bola ukončená podľa plánu 03/2019.

Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO526, SO527, SO 528

Investor: D4R7 Construction s.r.o.

Stavba: Preložky závlahového potrubia

Od 01/2018 do 05/2018 sme pracovali na prekládke závlahového vodovodu (HDPE d315 PN10 - 187m, HDPE d225 PN10 - 97m, HDPE d400 Pn10 - 64m+184m=248m a HDPE d280 PN10 - 95m). Súčasťou prác bolo i odstránenie pôvodného AZC potrubia (AZC dn300 - 160m, AZC dn200 - 40m, AZC dn350 - 63m+108m=171m, AZC dn250 - 42m)

Výstavba IS / Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO52
Výstavba IS / Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO52

IBV Dobrá LEONI - výstavba vodovodu a výstavba kanalizácie

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Stavba: Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Dobrá LEONI

V období 11/2017 - 04/2018 naša spoločnosť realizovala výstavbu inžinierskych sietí, vodovodu HDPE d110 v celkovej dĺžke 680m a kanalizácie PVC DN300 v celkovej dĺžke 630m.
Výstavba IS / IBV Dobrá LEONI - výstavba vodovodu a výstavba kan