Výstavba IS

Preložka kanalizácie DN800 v km 1,400 R7

V rámci výstavby rýchlostnej cesty R7 sme realizovali prekládku kanalizácie sklolaminátom DN800 v celkovej dĺžke 100 metrov. Súčasťou stavby bola aj realizácia technického kanála.

Zoznam galérií