Výstavba IS

Preložka gravitačnej kanalizácie DN800 v rámci výstavby D4

Od 11/2018 sme pracovali na preložke gravitačnej kanalizácie DN800 v km 2,110 D4. Stavba bola ukončená podľa plánu 03/2019.
Výstavba IS / Preložka gravitačnej kanalizácie DN800 v rámci výs

Zoznam galérií