Výstavba IS

Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO526, SO527, SO 528

Od 01/2018 do 05/2018 sme pracovali na prekládke závlahového vodovodu (HDPE d315 PN10 - 187m, HDPE d225 PN10 - 97m, HDPE d400 Pn10 - 64m+184m=248m a HDPE d280 PN10 - 95m). Súčasťou prác bolo i odstránenie pôvodného AZC potrubia (AZC dn300 - 160m, AZC dn200 - 40m, AZC dn350 - 63m+108m=171m, AZC dn250 - 42m)

Výstavba IS / Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO52
Výstavba IS / Preložky závlahového potrubia SO 521, SO 522, SO52

Zoznam galérií