Výstavba IS

Prekládky vodovodu v rámci výstavby D4R7 v križovatke Rovinka

V období 01/2019 - 05/2019 sme realizovali prekládky vodovodu v rámci výstavby D4R7 + vodovodu DN200 - 1078m. Súčasťou prekládky bola aj výstavba armatúrnych šácht AŠ1, AŠ2, RŠ a technického kanála.

Výstavba IS / Prekládky vodovodu v rámci výstavby D4R7 v križova

Zoznam galérií