Výstavba IS

Preložka kanalizačného zberača DN1800 - 1140 v km 1,717 - 3,116 R7

V období 04 - 10/2019 sme realizovali preložku kanalizačného zberača sklolaminátom DN1400 v celkovej dĺžke 625m a DN1000 v celkovej dĺžke 119m. Tento projekt bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R7.

Výstavba IS / Preložka kanalizačného zberača DN1800 - 1140 v km

Zoznam galérií