Výstavba IS

IBV Dobrá LEONI - výstavba vodovodu a výstavba kanalizácie

V období 11/2017 - 04/2018 naša spoločnosť realizovala výstavbu inžinierskych sietí, vodovodu HDPE d110 v celkovej dĺžke 680m a kanalizácie PVC DN300 v celkovej dĺžke 630m.
Výstavba IS / IBV Dobrá LEONI - výstavba vodovodu a výstavba kan

Zoznam galérií