Polyuretánové nástreky

POLYURETÁNOVÉ NÁSTREKY

Jedná sa o bezvýkopovú technológiu odstredivého polyuretánového nástreku. Sanácia je realizovaná pomocou rotačnej hlavy s miešacím zariadením pripojeným hadicou k aplikačnému zariadeniu.

Zobraziť viac

Certifikovaný:
Polyuretánové zloženie zo 100% sušiny je certifikované podľa NSF/ANSI-61, je bez BPA a neobsahuje žiadne nátokové organické látky.

Silný:
Produkt Scotchkote™ 2400 je klasifikovaný ako konštrukčný povlak triedy IV podľa AWWA M-281 – úplne štrukturálny.

Rýchly:
Vďaka polyuretánovému zloženiu stuhne za 10 minút a úplného vytvrdenia dosiahne za 60 minút, čo znamená, že opravovaný úsek môže byť vrátený do prevádzky v ten istý deň.

Flexibilný:
Výrobok Scotchkote™ 2400 je možné aplikovať na potrubí z tvárnej liatiny, šedej liatiny, ocele a potrubí vymazanom cementovou maltou, a to v priemeroch od 100 do 610 mm.

Efektívny:
Ochranný povlak sa nanáša s použitím bezvýkopovej technológie odstredivého nástreku, ktorý môže ušetriť až 90 % výkopov, zásypov a predláždením obvykle spojeným s bežnými výkopovými technológiami, čo znižuje celkové náklady a skracuje dobu výstavby.

Spoľahlivý:
Ochranný povlak Scotchkote™ 2400 sa opiera o 50 rokov skúseností firmy 3M s renováciami potrubí a viac ako 100 rokov inovácií. Jeho aplikáciu realizujú výhradne zmluvní partneri poverení firmou 3M

Boxy / POLYURETÁNOVÉ NÁSTREKY
Boxy / POLYURETÁNOVÉ NÁSTREKY
Boxy / POLYURETÁNOVÉ NÁSTREKY