COMPACT PIPE

COMPACT PIPE

Technológia sa používa na obnovu – sanáciu novým potrubím takmer všetkých starých tlakových potrubí vrátane kanalizácií. Využíva Close-fit efekt, čo je tesné priľnutie nového vtiahnutého potrubia k vnútornej stene starého potrubia. Technológiu je možné použiť v rozsahu DN 100 až DN 500 mm. Nepoužíva sa pre výstavbu nových potrubí.

Zobraziť viac

Sanácia tlakových aj netlakových potrubí technológiou Compact Pipe je založená na vyvložkovaní starého potrubia HDPE potrubím SDR 17 – 32. Potrubie je dodávané na stavbu navinuté na špeciálnom, na to určenom prepravnom bubne. Aby mohlo byť potrubie zatiahnuté do starého potrubia je zmenšenie profilu realizované vytvarovaním kruhového prierezu do tvaru C priamo vo výrobe. Po zatiahnutí sa vložka pôsobením tepla a tlaku (para) a na základe funkcie tvarovej pamäte (memory efekt) vypne do svojho pôvodného tvaru a tesne priľne (close fit) k starému potrubiu.

K zmenšeniu prierezu sanovaného potrubia dochádza len o hrúbku steny nového HDPE potrubia. Nové potrubie je samonosné, životnosť je obmedzená len životnosťou samotných HDPE rúr. Samotná dĺžka sanovaného úseku na rovnej trase je obmedzená len kapacitou bubna, t.j. dĺžkou návinu a ťažnou silou stanovenou výrobcom pre jednotlivé DN a SDR potrubí. Pracovná dĺžka sa podľa toho pohybuje v rozmedzí od 100 až do 300 m. Po vykopaní štartovej a cieľovej jamy sa uskutoční monitoring a čistenie starého potrubia. Ku štartovacej jame sa umiestni bubon s návinom požadovanej dĺžky sanovaného úseku a pripojí sa ťažná hlava.

V cieľovej jame sa nainštaluje navijak požadovaného výkonu. Následne dôjde k zaťahovaniu novej rúry do starého potrubia až do cieľovej jamy. Pri zaťahovaní je možné prechádzať oblúky max. 25° – 30° bez nutnosti výkopu. Po dokončení zatiahnutia sa odreže ťažná hlava v dostatočnej vzdialenosti (cca 1 m), aby nedošlo k spätnému vtiahnutiu HDPE rúry za hranu starého potrubia. Po odstránení a uvoľnení ťažnej hlavy sa oba konce HDPE rúry uzavrú a pripoja sa ku kontajneru s vyvíjačom pary. Ten do PE rúry pod tlakom vháňa paru (110 °C).

Na základe tlaku a teploty pary, a funkcie memory efektu sa HDPE vložka vráti do pôvodného tvaru a tesne priľne k vnútornej stene starého potrubia – close-fit efekt. Tento proces trvá cca 10 hodín. Vďaka close fit sú statické vlastnosti sanovaného potrubia významne zlepšené o spolupôsobenie starého potrubia. V miestach, kde je staré potrubie neporušené je výsledná odolnosť sanovaného potrubia voči rázom a tlakom súčtom vlastností starého a nového potrubia.