SHORT-LINER

SHORT-LINER

Pre bezvýkopové opravy potrubia svetlosti DN 100 až DN 800. Lokálne poškodenie: netesné spoje, praskliny, vypadnuté kusy.

Zobraziť viac

Postup opravy

  1. Vyčistenie potrubia
  2. Monitoring potrubia
  3. Aplikácia bezzápachovej živice na rohož z chemicky odolného skleneného vlákna
  4. Obalenie pakra
  5. Inštalácia pakra na poškodené miesto
  6. Nafúknutie pakra, vytvrdenie vložky
  7. Vyfúknutie pakra, vytiahnutie z potrubia