DYNTEC

DYNTEC

Technológia sa používa na obnovu – sanáciu všetkých tlakových potrubí novým HDPE potrubím. Využíva Close-fit efekt, čo je tesné priľnutie nového vtiahnutého potrubia k vnútornej stene starého potrubia. Technológiu je možné použiť v rozsahu od DN 200 až do DN 1200 mm.

Zobraziť viac

Nepoužíva sa pre výstavbu nových potrubí.

Sanácia tlakových aj netlakových potrubí technológiou DynTec je založená na vyvložkovaní starého potrubia štandardným HDPE potrubím SDR 11 – 26. Po zatiahnutí sa vložka na základe vlastnosti HDPE tvarovej pamäte (memory efekt) vypne do svojho pôvodného tvaru a tesne priľne (close fit-efect) k starému potrubiu. K zmenšeniu prierezu sanovaného potrubia dochádza len o hrúbku steny nového HDPE potrubia. Nové potrubie je samonosné, životnosť je obmedzená len životnosťou samotných HDPE rúr.

Samotná dĺžka sanovaného úseku na rovnej trase je obmedzená len ťažnou silou stanovenou výrobcom pre jednotlivé DN a SDR, môže byť do 500 m, (optimálne 250 – 300 m). Po vykopaní štartovej a cieľovej jamy sa uskutoční monitoring a čistenie starého potrubia. Do štartovacej jamy sa umiestni technologické zariadenie DynTec pre zredukovanie dimenzie potrubia, ktoré sa osadí na výsek starého potrubia. Aby bolo možné nové potrubie zatiahnuť do starého potrubia dochádza k redukcii priemeru HDPE rúry (cca o 8 %) preťahovaním cez redukčnú čeľusť. Veľkosť ťažnej sily je pre jednotlivé dimenzie daná, takisto sa zohľadňuje vplyv teploty.

Pred zaťahovaním sú jednotlivé rúry z HDPE zvarené „na tupo“ až na požadovanú dĺžku sanovaného úseku (v stiesnených pomeroch je možné zváranie v štartovacej jame – predlžuje sa doba realizácie).
V cieľovej jame sa nainštaluje prijímací rám s hydraulickým ťažným zariadením s kontrolovaným procesom ťažnej sily - Grundoburst.
V štartovacej jame sa prevedie upevnenie pripravenej HDPE rúry na ťažnú hlavu, ktorá sa osadí do redukčných čeľustí. Následne za stálej kontrolovanej ťažnej sily dôjde k zaťahovaniu novej rúry do starého potrubia až do prijímacieho rámu v cieľovej jame.

Po dokončení zatiahnutia sa odreže ťažná hlava v dostatočnej vzdialenosti (cca 2 – 3 m), aby nedošlo k spätnému vtiahnutiu HDPE rúry za hranu starého potrubia.

Po odstránení a uvoľnení ťažnej hlavy sa HDPE rúra na základe memory efektu vráti do pôvodného tvaru, aký bol pred redukciou profilu a tesne priľne k vnútornej stene starého potrubia – close fit efekt. Vďaka close fit efektu sú statické vlastnosti sanovaného potrubia významne zlepšené o spolupôsobenie starého potrubia. V miestach, kde je staré potrubie neporušené je výsledná odolnosť sanovaného potrubia voči rázom a tlakom súčtom vlastností starého a nového potrubia. Pri nerovnomernosti DN pôvodného potrubia, nemusí nastať úplné priľnutie nového potrubia.