Zo života firmy


35. ročník súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov v Rajeckých Tepliciach

5.-7. septembra 2018 sa naša spoločnosť zúčastnila súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov ako hlavný reklamný partner. Celú súťaž organizačne zabezpečovali Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Zoznam galérií