Spoločnosť Pfeiffer SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Referencie

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE

INVESTOR NÁZOV DIELA PODĽA ZoD POPIS TECHNOLÓGIE
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Sp. N. Ves, Štefánikovo námestie - rekonštrukcia vodovodu - I. etapa
Predmetom plnenia bola rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou berstlining. Do jestvujúcej liatinovej rúry DN150 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d160 PN10. V rámci stavby bola realizovaná 1 prípojka a vyspravnené 3 šachty. 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
SKV Žilina - Žilina - zásobné potrubie do Tepličky - oprava vodovodu
Oprava vodovodu metódou relining.
Infra Services a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava
Senec - Oprava kanalizácie DN300 rukáv
Predmetom plnenia bola oprava kanalizácie zatiahnutím rukávu do potrubia.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Oprava kanalizácie Štiavnik a Hvoznica
Predmetom plnenia boli lokálne opravy kanalizácie bezvýkopovou metódou krátkych vložiek Short Liner a sanačných klobúkov.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN500 z ČS Veľké Orvište do VDJ Moravny nad Váhom
rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúceho oceľového potrubia DN500 bolo zatiahnuté nové potrubie HDPE PE100 d450 PN16.
Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany
Trenčín - Rekonštrukcia vodovodu DN300 na ul. Hodžova
rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúceho oceľového potrubia DN350 bolo zatiahnuté nové potrubie HDPE PE100RC d315 PN10. V rámci stavby boli zrealizované 2 nové hydranty.
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Spišská Nová Ves - vodovod, rekonštrukcia potrubia a prípojok na Hviezdoslavovej ulici
rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou berstlining. Do jestvujúcej liatinovej rúry DN100 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d110 PN10.
MEGASPOL s.r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
Nitra - autobusová stanica - rekonštrukcia vodovodného potrubia DN100 a DN150
rekonštrukcia pitného vodovodu metódou relining a Horizontálne riadené vŕtanie HDD
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Sanácia vodovodných potrubí, sektor 22
rekonštrukcia úžitkového vodovodu v katastri obce Devínska Nová Ves metódou relining
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Námestovo - oprava vodovodu
oprava potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúcej liatinovej rúry DN200 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d160 PN10. V rámci stavby bolo realizované ukotvenie a zateplenie jestvujúceho potrubia DN200 zaveseného pod mostom.
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné siete - I.etapa - stavebné úpravy
výstavba vodovodu v obci Považská Bystrica metódou HDD vŕtanie
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Sanácia potrubných rozvodov pre roky 2016 - 2017, pozícia mimo závod
rekonštrukcia úžitkového vodovodu v katastri obce Devínska Nová Ves metódou relining
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Novoť, oprava vodovodu
oprava potrubia pitného vodovodu metódou relining. Na trase 1008,44m, ktorá bola z ocele DN150 a bola do nej zatiahnutá nová rúra z HDPE PE100RC d110 PN10 sa nachádzajú 4 podzemné hydranty a 34 prípojok d32
MEGASPOL s.r.o., Jarná 3, 949 01   Nitra
Nitra, Krškany, ul. Na priehon
rekonštrukcia betónového potrubia dažďovej kanalizácie DN 400 osadením sanačnej vložky
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo Smurfit Kappa - Relining d225, d280 rekonštrukcia technického (požiarneho) vodovodu metódou relining. Na trase sa nachádzajú 4 nadzemné a 1 podzemný hydrant
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Turany - koncová ČS OV (ZS1) a zväčšenie profilu výtlačného potrubia predmetom plnenie bolo zväčšenie profilu výtlačného potrubia kanalizácie v obci Turany z HDPE D110 dl. 685m na D160 metódou Berstlining
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 SO 61.001 Rekonštrukcia vodovodu Oravská Polhora Rad A rekonštrukcia verejného vodovodu vrátane prípojok v obci Oravská Polhora technológiou Relining, vťahovaním potrubia HDPE D110 s RC ochranou do potrubia OC DN150 a v kratších úsekoch PVC DN 150 vrátane prípojok
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Sanácia potrubia úžitkovej a pitnej vody predmetom realizácie diela bola sanácia jestvujúceho vodovodného potrubia DN600 metódou relining zatiahnutím potrubia HDPE D500 PN10 v celkovej dĺžke 2906,28 m. Súčasťou realizácie boli vzdušníky a kalníky.
TOPENERG s.r.o., Mäsiarska 57/A, 040 01 Košice Rekonštrukcia vodovodu - Lučenec, medzi ulicou Fiľakovská cesta a Maloveská predmetom diela bola rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia DN250 metódou relining
Monstav Nitra s.r.o., Hornočermánska 2, 949 01 Nitra Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka predmetom plnenia bola rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 technológiou horizontálne riadené vŕtanie za použitia potrubia HDPE D160 RC PN10 v celkovej dĺžke 4 278m a prepojenia vodovodu na hlavné rady
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Žilina - Horný Hričov, oprava vodovodného potrubia predmetom plnenia bola oprava vodovodného potrubia bezvýkopovou metódou relining - zatiahnutie nového HDPE100 d110 SDR17  PN10 potrubia do pôvodného potrubia  PE d160 s prepojením príslušných vodovodných prípojok  DN50, použitím By-pass-u PE d63, zriadením nových hydrantov a osadenie vodovodných uzáverov
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Oprava prívodného potrubia Žarnovická dolina - III.časť predmetom výstavby bola oprava prívodného vodovodu bezvýkopovou metódou relining - zatiahnutie nového HDPE100 d160 SDR11 PN16 potrubia do pôvodného potrubia OC DN 200 a DN250
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Martin - Priekopa, oprava kanalizácie ul. Kmeťka - Stoka od KŠ3 po KŠ10 predmetom výstavby bola oprava verejnej kanalizácie DN300 bezvýkopovou technológiou aplikácie živicového rukávca s napojením príslušných kanalizačných prípojok a rekonštrukciou KŠ
ZEPO s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Kaluža - rukáv predmetom plnenia bola oprava kanalizačného Zberača DN300 rukávom
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok Bešeňová - rozšírenie vodovodu a kanalizácie k Zbernému dvoru - riadený pretlak predmetom výstavby bolo rozšírenie vodovodu HDPE d110 a kanalizácie - chránička OC DN 700
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok Ružomberok - ul.Silbigera - oprava vodovodného potrubia - bezvýkopová technológia predmetom výstavby bola oprava potrubia verejného vodovodu PE d160 metódou Berstlining
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava vodovodu - výtlak do VDJ Urpín Banská Bystrica predmetom výstavby bola oprava výtlačného vodovodu bezvýkopovou metódou Relining - zatiahnutie nového HDPE100 d160 SDR11 PN16 potrubia do pôvodného potrubia OC DN200 s prepojením príslušnej vodovodnej odbočky DN100 a použitím By-pass-u PE d110, zriadením nového hydrantu/kalníka a automatických vzdušníkov, osadenie vodovodných uzáverov a horizontálne riadené vŕtanie pod križovatkou
INPEK s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Bratislava, Ľudová štvrť - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie V.stavba - Stoka B IV - 2, Š3 - Š8 predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN300
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oprava verejného vodovodu DN250 a DN200 Námestovo predmetom výstavby bola oprava potrubia verejného vodovodu oceľ DN200 a 250 metódou Relining - Námestovo
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Spišská Nová Ves - vodovod, obnova Slovenská ulica predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu DN 80/100/150 s rekonštrukciou príslušných vodovodných prípojok a rekonštrukciou hydrantov a armatúr v armatúrnych šachtách metódou Berstlining
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKK Žilina, ul. Národná - Rekonštrukcia kanalizácie predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejnej kanalizácie DN300/450 a DN400/600 v celkovej dĺžke 320m vrátane s napojením 61ks príslušných kanalizačných prípojok a vyspravením KŠ
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Žilina - Prešovská ulica, oprava kanalizácie, Čadca, Jašíková ulica, oprava kanalizácie predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejnej kanalizácie DN300 s napojením príslušných kanalizačných prípojok a vyspravením KŠ
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Tvrdošín - Trojičné námestie, rekonštrukcia vodovodu technológiou Berstlining predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu LT DN65 s rekonštrukciou príslušných 14ks vodovodných prípojok po hranicu pozemku alebo do vodomerných šácht a rekonštrukciou armatúr v armatúrnych šachtách. Zväčšenie dimenzie na d110.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oprava vodovodu - Hladovka - Berstlining predmetom výstavby bola oprava výtlačného potrubia verejného vodovodu OC DN 150 s osadením - hydrant/kalník. Použitie náhradného zásobovania Bypass, realizované na 3 úseky, hygiena, tlaková skúška
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Oprava prívodného potrubia Žarnovická dolina - II.časť predmetom výstavby bola oprava prívodného vodovodu bezvýkopovou metódou relining - zatiahnutie nového HDPE100 d160 SDR11 PN16 potrubia do pôvodného potrubia OC DN 200 s prepojením príslušnej vodovodnej prípojky, výmenou hydrant/kalník a hydrant/vzdušník v armatúrnych šachtách 
CHESTREAL PROGRESS a.s., Mierovo nám.2, 903 01 Senec Oprava potrubia bezvýkopovou metódou - vložkovaním PE predmetom plnenia rekonštrukcia vodovodného potrubia DN200 a DN350
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice VK Malachov - oprava kanalizačných šacht predmetom výstavby bola oprava betónových kanalizačných šachiet DN1000 vložením plastových šachiet DN800
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice VK B.Bystrica - ul. Mládežnícka - oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného zberača DN300 v KÚ: Banská Bystrica ul. Mladežnícka
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava kanalizačného zberača F DN 800 Zvolen - II.etapa predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného zberača DN800 v KÚ Zvolen
Bekaert Hlohovec a.s., Mierová 2317, 920 01 Hlohovec Oprava poruchy na potrubí priemyselnej vody DN300 v dĺžke 475m metódou Relining predmetom plnenia bola oprava poruchy na potrubí priemyselnej vody DN300 v dĺžke 475m metódou Relining
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Žilina - privádzač VDJ Poluvsie - VDJ Lietavská Lúčka - rekonštrukcia prívodného potrubia DN600 predmetom plnenia rekonštrukcia vodovodného privádzača DN600 v úseku od VDJ Polúvsie technológiou DYNTECT
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava kanalizácie - Brezno, ul. kpt.Nálepku DN300 a DN400 predmetom výstavby bola oprava verejnej kanalizácie DN300 a DN500 s napojením príslušných kanalizačných prípojok a odbočiek
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 Oprava kanalizácie vťahovaním rukáva na ul. Solivarská, Jadrová a Rovníková predmetom plnenia bola oprava kanalizácie vťahovaním sklolaminátového rukáva na ul. Solivarská, Jadrová a Rovníková, čistenie a prečerpanie splaškov, monitoring 2x540m, frézovanie 2x23ks, rukáv DN300-329m, rukáv DN400-140m, rukáv DN600-57m
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Smokovce - VK Obnova kanalizačného zberača B, I.etapa obnova časti kanalizačného zberača „B"  DN300 vo Vysokých Tatrách pod Smokovcami v úseku od šachty Š13 po šachtu Š21 v asfaltovej ceste vťahovaním HDPE D315 metódou Berstliningobnova časti kanalizačného zberača „B"  DN300 vo Vysokých Tatrách pod Smokovcami v úseku od šachty Š13 po šachtu Š21 v asfaltovej ceste vťahovaním HDPE D315 metódou Berstlining
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava kanalizačného zberača F DN 800 Zvolen predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného zberača DN800 v KÚ Zvolen
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, Trenčín ul.Piaristická predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu DN300 a DN100 s príslušnými vodovodnými prípojkami a rekonštrukciou AŠ. Rekonštrukcia kanalizácie DN450/300 s príslušnými kanalizačnými prípojkami, UV a ich prípojky. Zriadenie novej kanalizácie DN300 vrátane RŠ a kanalizačných prípojok. Rekonštrukcia asfaltových povrchov ul. Piaristická.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Oprava kanalizačného zberača F DN 800 Zvolen - II.etapa aplikácia živicového rukáva DN 800 v dĺžke 300 m, vrátane rekonštrukcie 8ks kanalizačných šácht, čistenie, TV monitoring, tlaková skúška
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica VK Malachov - oprava kanalizačných šácht kompletná rekonštrukcia 28ks kanalizačných šácht v obci Malachov technológiou aplikácie nových šácht a nových kónusov osadených do nivelety komunikácie
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica VK Banská Bystrica - ul. Mládežnícka - oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou oprava splaškovej kanalizácie DN 300 aplikovaním živicového rukáva v dĺžke 150m, rekonštrukcia prípojok krátkou vložkou
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín Rekonštrukcia kanalizácie - Trenčín, ul. Piaristická rekonštrukcia vodovodného oceľového potrubia DN 300 technológiou DynTec, rekonštrukcia vodovodného LT potrubia DN 100 technológiou Berstlining, rekonštrukcia vodovodných prípojok, rekonštrukcia kanalizačného betónového potrubia DN450/300 aplikáciou živicového rukáva, rekonštrukcia kanalizačných prípojok, rekonštrukcia uličných vpustí a ich prípojok, rekonštrukcia asfaltových povrchov
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Oprava vodovodného potrubia technológiou Relining - Závodská ul technológiou Relining zatiahnutie nového HDPE d160 potrubia do pôvodného LT potrubia DN 300, napojenie prípojok na nový rad
Obec Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV vybudovanie novej splaškovej kanalizácie DN300 v obci Slovenská Lupča v dĺžke 1326m, domové prípojky a spätné úpravy komunikáci a chodníkov v obci
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Oprava vodovodu - výtlak do VDJ Urpín Banská Bystrica oprava vodovodného výtlačného potrubia DN 200 technológiou Relining a zatiahnutím nového HDPE potrubia d160 SDR 11 PN16 v dĺžke 1000m, 2 prípojky, 1.etapa