Referencie

BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE

INVESTOR NÁZOV DIELA PODĽA ZoD POPIS TECHNOLÓGIE
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia, a.s. - prepojenie sprinklerového vodovodného potrubia medzi halami H6b a H8 Predmetom plnenia bola bezvýkopová realizácia vodovodného potrubia HDPE PN16 RC d355 technológiou riadeného horizontálneho vŕtania / HDD
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Sanácia splaškovej kanalizácie H4a - ČOV + rozšírenie o VŠ

Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou GFK Liner

- sanácia betónovej kanalizácie DN300 - 270m

- sanácia betónovej kanalizácie DN400 - 630m

- sanácia betónovej kanalizácie DN600 - 900m

Rekonštrukcia pôvodnej betónovej splaškovej kanalizácie DN300 výkop - nové kanalizačné potrubie PP DN300 - 100m

Realizácia vodomernej šachty

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z čerpacej stanice ČS-1 do vodojemu v obci Cífer Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia bola realizovaná bezvýkopovou metódou Relining. Do jestvujúceho liatinového potrubia DN200 bolo zatiahnuté potrubie HDPE PE 100 RC PN10 d180 dĺžky 2718,40m. Na trase bolo vybudovaných 7ks AŠ, z toho 4ks s automatickým vzdušníkom a 3ks s odkalením. Popod cestu bolo potrubie realizované technológiou horizontálneho riadeného vŕtania HDD v celkovej dĺžke 127m. Celková dĺžka sanácie vodovodu HDPE RC PN10 d180 bezvýkopovou technológiou Relining a HDD bola 2845,40m.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia, a.s. - prepojenie sprinklerového vodovodného potrubia medzi halami H2-H7c/d a H8-H6b Predmetom plnenia bola bezvýkopová realizácia sprinklerového vodovodného potrubia HDPE PN16 RC d355 technológiou riadeného horizontálneho vŕtania HDD.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia, a.s. - Prekládka kanalizácií a vodovodu medzi halami H1 a A2 Predmetom plnenia bola bezvýkopová realizácia pitného a úžitkového vodovodu technológiou horizontálneho riadeného vŕtania HDD, realizácia splaškovej a dažďovej kanalizácie - zatiahnutie sklolaminátového rukávu GFK Liner, prekládka dažďovej kanalizácie a chráničky pre IT káble.
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj Stavba bola realizovaná bezvýkopovou metódou DynTec v dĺžke 2584,96m a metódou Rukáv v dĺžke 99,04m. Počas realizácie bola trasa rozdelená na úseky, pričom bolo potrebné realizovať 12ks montážnych jám a 9ks čistiacich jám. Na trase sa nachádza 9ks armatúrnych šachiet, pričom 4 šachty majú funkciu odkalenia potrubia a 5 šachiet má funkciu odvzdušnenia potrubia. Šachty boli rekonštruované a bolo v nich osadené nové potrubné vystrojenie.
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 Rekonštrukcia vodovodu DN300, Kremnická ul., Bratislava - Petržalka Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN 300 v dĺžke 414,28m bola realizovaná bezvýkopovou metódou Relining potrubím z tvárnej liatiny DN 150. Na trase boli osadené 3 hydranty, 9 uzáverov a 28 vodovodných prípojok.
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Poprad - Obnova splaškovej kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej - II.etapa Stavba bola realizovaná bezvýkopovou metódou živicového rukávca. Obnovovaný bol úsek kanalizácie DN400 o dĺžke 130,11m vrátane  zapravenia 11ks prípojok. 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Bytča - Oprava výtlačného potrubia medzi ČS HVP a vodojemom Predmier Oprava výtlačného vodovodného potrubia metódou Relining, potrubia OC DN200 v dĺžke 554,83m
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Žilina, Turie prívodné potrubie DN150 z VZ Turie oprava Realizácia opravy vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou Relining, potrubia HDPE 100RC, d125x7, 4x12m, PN10 - trasa hlavnej vetvy 1385,11m.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Námestovo - ul. Mlynská, bezvýkopová rekonštrukcia vodovodu oc. DN150 na HDPE d110 - relining Rekonštrukcia vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou Relining, potrubia HDPE PE100 d125, PN10 v celkovej dĺžke 378,92m.
ess-sup s.r.o., ul. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava Bernolákovo - Senec - Rekonštrukcia vodovodného potrubia III.etapa Rekonštrukcia vodovodu - bezvýkopová pokládka potrubia TVLT DN600 technológiou HDD - horizontálne riadené vŕtanie - 195,4m. 2x pretláčanie oceľovej chráničky DN800 - celkom 29m a 60m pokládka potrubia TVLT DN600 výkopom.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou II.etapa Sanácia kanalizačného potrubia bola realizovaná bezvýkopovou metódou rukáv - technológiou CIPP. Sanované boli kanalizačné potrubia hlavného radu a prípojok DN150 - 400 mm o celkovej dĺžke 1388,90 m; na prípojkách bolo osadených 15ks šácht.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava VWSL2021000189 II.etapa - Sanácia privádzača úžitkovej vody VW SK a.s. Rekonštrukcia vodovodného potrubia.
Sanácia privádzača úžitkovej vody do VW SK etapa II-zhybka Š2-K2 (Zohorský kanál) -sanácia oceľového potrubia DN 600 metódou rukáv.
Sanácia privádzača úžitkovej vody do VW SK etapa II-zhybka Š3-K3 (Malina) - realizácia nového potrubia d560 HDD vŕtaním a realizácia potrubia d500 metódou Relining.
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Šuňava, Štrbská ulica, Obnova vodovodu Rekonštrukcia vodovodného potrubia realizovaná bezvýkopovou metódou berstlining. Pôvodný vodovod LT DN 80 bol obnovený s HDPE PE 100 RC DN/ID 80 SDR 17 v dĺžke 309,32m. Na trase boli osadené 2ks hydrantov a 29ks prípojok.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Dolný Kubín, ul. Obrancov mieru - oprava vodovodu Rekonštrukca vodovodného potrubia spôsobom Berstlining. Potrubia HDPE PE100 D110, PN10 v celkovej dĺžke 214m počet prípojok 8ks, vrátane prepojení, osadenia hydrantov, vrátane spätných úprav.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Novoť - rekonštrukcia vodovodu DN150 - d110 relining Rekonštrukcia vodovodného potrubia TVLT DN150 potrubím HDPE PE100 PN10 d110 technológiou Relining.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Realizácia rekonštrukcie výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN250 zo studne S3 na ČS Trnava - Bučanská Rekonštrukcia vodovodu DN250 vrátane spätných úprav metódou relining
D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 832 02 Bratislava Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba diaľničných úsekov D4 Jarovce - Rača a úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice  Realizácia vodovodnej prípojky HDPE d90, realizácia prípojky splaškovej kanalizácie HDPE d140 a realizácia splaškovej kanalizácie HDPE d75 metódou Relining pre odpočívadlo Rovinka v rámci výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Považská Teplá - splašková kanalizácia II.etapa - IA č.20. Realizované bolo HDD vŕtanie, zváranie a zaťahovanie HDPE potrubia d90 - dl 61m, d110 - dl 98m, d160 - dl 159m. Celkom bolo realizovaných 7. samostatných úsekov, na jednotlivé úseky zváraných HDPE potrubí boli prevedené tlakové skúšky.
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Nová Dubnica, ul. SNP - rekonštrukcia verejného vodovodu Rekonštrukcia vodovodného potrubia TVLT DN100 potrubím HDPE PE100 PN10 d110 technológiou berstlining.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN100 v obci Dobrá Voda Rekonštrukcia pitného vodovodu DN100 vrátane spätných úprav metódou Berstlining
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia DN100 v obci Dechtice - 4.etapa Rekonštrukcia pitného vodovodu DN100 vrátane spätných úprav metódou Berstlining
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Bytča - Prívodné potrubie do Malej Bytče - Oprava vodovodu Oprava vodovodného potrubia bezvýkopovou technológiou t.j. riadeným HDD vŕtaním, so zatiahnutím potrubia HDPE 100 RC, d160x9,5 PN 10 v dĺžke 668 m
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Považská Vodárenská spoločnosť a.s. - Nová Dubnica, ul. Jilemnického - rekonštrukcia verejného vodovodu Sanácia pitného vodovodu bezvýkopovou technológiou Relining.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN600 z ČS Veľké Orvište do VDJ Vrbové Rekonštrukcia oceľového vodovodu DN600 metódou Relining
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Rekonštrukcia vodovodu - ul. Palárikova Rekonštrukcia oceľového pitného vodovodu DN150 vrátane spätných úprav metódou Relining
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia a.s. - VW SK - Prepojenie sprinklerového potrubia medzi halami H8 a H9 Výstavba požiarneho vodovodu vrátane spätných úprav metódou HDD vŕtanie
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Rekonštrukcia ďiaľkovodu DN1000 VDJ Zvončín - VDJ Trnava - 1. etapa Výstavba vodovodu vrátane spätných úprav metódou Relining
Vodárenská spoločnosť Hlohovec s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec- Rozvodné potrubie Nábrežie II. Rekonštrukcia oceľového pitného vodovodu DN500  vrátane spätných úprav metódou Relining
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky - rozvodné vodovodné siete - II.etapa SO 03.4.1.1 Sanácia bezvýkopovou technológiou Relining a HDD riadeným vŕtaním pitného vodovodu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Žilina-Zásobné potrubie do Tepličky II.etapa-oprava vodovodu Oprava vodovodného potrubia spôsobom "Relining" t.j. zatiahnutím potrubia HDPE PE100 safe tech RC d280 do jestvujúceho oceľového potrubia DN300 v dĺžke 370m (2 úseky). Osadenie rukávu v dĺžke 33m
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Považská vodárenská spoločnosť a.s. - Relining d125 - Klobušice Sanácia pitného vodovodu bezvýkopovou technológiou Relining.
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Udiča - Rekonštrukcia kanalizácie DN300, DN500 GFK Liner Sanácia kanalizácie zatiahnutím sklolaminátového rukávu vytvrdzovaný UV žiarením.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín DK-Zochova ul. - Oprava vodovodu DN200 relining Oprava potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúcej oceľovej rúry DN200 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d160 PN10. V rámci stavby bolo realizovaných 11 prípojok, ktoré sa prepojili na zatiahnuté potrubie.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia a.s. - Sprinklerový vodovod d355 medzi halami H1 a H4c Výstavba sprinklerového vodovodu vrátane spätných úprav metódou HDD
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice - III.etapa Rekonštrukcia vodovodu vrátane spätných úprav metódou Berstlining
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Smokovce - obnova kanalizácie pri poliklinike Oprava kanalizácie metódou berstlining zo šachiet
Infra Services a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava Malacky - Rekonštrukcia kanalizácie DN500, DN600 GFK Liner Oprava kanalizácie zatiahnutím rukávu GFK Liner do potrubia.
Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok Výmena potrubia priemyselnej vody DN800 Sanácia potrubia priemyselnej vody bezvýkopovou sanačnou metódou - rukávovou samonosnou výstelkou DN800, PN10 a zatiahnutie potrubia HDPE d710, PN10 do oceľového potrubia DN1000 metódou Relining.
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Volkswagen Slovakia a.s. - Sanácia splaškovej kanalizácie A4B, A4C + prípojka pitnej a úžitkovej vody Sanácia splaškovej kanalizácie rukávcom GFK liner DN300 a realizácia prípojok HDPE D160 pitnej a úžitkovej vody
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Sp. N. Ves, Štefánikovo námestie - rekonštrukcia vodovodu - I. etapa
Predmetom plnenia bola rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou berstlining. Do jestvujúcej liatinovej rúry DN150 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d160 PN10. V rámci stavby bola realizovaná 1 prípojka a vyspravnené 3 šachty. 
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Turčianská Štiavnička - rekonštrukcia prívodného potrubia Rekonštrukcia prívodného potrubia pitného vodovodu metódou berstlining. Do jestvujúcej oceľovej rúry DN200 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d225 PN10.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
SKV Žilina - Žilina - zásobné potrubie do Tepličky - oprava vodovodu
Oprava vodovodu metódou relining.
Infra Services a.s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava
Senec - Oprava kanalizácie DN300 rukáv
Predmetom plnenia bola oprava kanalizácie zatiahnutím rukávu do potrubia.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oprava vodovodného potrubia DN80 Zábiedovo Oprava potrubia pitného vodovodu metódou berstlining. Do jestvujúcej HDPE rúry DN80 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d90 PN10. V rámci stavby bolo realizovaných 7 prípojok.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Oprava kanalizácie Štiavnik a Hvoznica
Predmetom plnenia boli lokálne opravy kanalizácie bezvýkopovou metódou krátkych vložiek Short Liner a sanačných klobúkov.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN500 z ČS Veľké Orvište do VDJ Moravny nad Váhom
rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúceho oceľového potrubia DN500 bolo zatiahnuté nové potrubie HDPE PE100 d450 PN16.
Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany
Trenčín - Rekonštrukcia vodovodu DN300 na ul. Hodžova
rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúceho oceľového potrubia DN350 bolo zatiahnuté nové potrubie HDPE PE100RC d315 PN10. V rámci stavby boli zrealizované 2 nové hydranty.
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Spišská Nová Ves - vodovod, rekonštrukcia potrubia a prípojok na Hviezdoslavovej ulici
rekonštrukcia potrubia pitného vodovodu metódou berstlining. Do jestvujúcej liatinovej rúry DN100 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d110 PN10.
MEGASPOL s.r.o., Jarná 3, 949 01 Nitra
Nitra - autobusová stanica - rekonštrukcia vodovodného potrubia DN100 a DN150
rekonštrukcia pitného vodovodu metódou relining a Horizontálne riadené vŕtanie HDD
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Sanácia vodovodných potrubí, sektor 22
rekonštrukcia úžitkového vodovodu v katastri obce Devínska Nová Ves metódou relining
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Námestovo - oprava vodovodu
oprava potrubia pitného vodovodu metódou relining. Do jestvujúcej liatinovej rúry DN200 bola zatiahnutá nová rúra HDPE PE100RC d160 PN10. V rámci stavby bolo realizované ukotvenie a zateplenie jestvujúceho potrubia DN200 zaveseného pod mostom.
Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné siete - I.etapa - stavebné úpravy
výstavba vodovodu v obci Považská Bystrica metódou HDD vŕtanie
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Sanácia potrubných rozvodov pre roky 2016 - 2017, pozícia mimo závod
rekonštrukcia úžitkového vodovodu v katastri obce Devínska Nová Ves metódou relining
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Novoť, oprava vodovodu
oprava potrubia pitného vodovodu metódou relining. Na trase 1008,44m, ktorá bola z ocele DN150 a bola do nej zatiahnutá nová rúra z HDPE PE100RC d110 PN10 sa nachádzajú 4 podzemné hydranty a 34 prípojok d32
MEGASPOL s.r.o., Jarná 3, 949 01   Nitra
Nitra, Krškany, ul. Na priehon
rekonštrukcia betónového potrubia dažďovej kanalizácie DN 400 osadením sanačnej vložky
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo Smurfit Kappa - Relining d225, d280 rekonštrukcia technického (požiarneho) vodovodu metódou relining. Na trase sa nachádzajú 4 nadzemné a 1 podzemný hydrant
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Turany - koncová ČS OV (ZS1) a zväčšenie profilu výtlačného potrubia predmetom plnenie bolo zväčšenie profilu výtlačného potrubia kanalizácie v obci Turany z HDPE D110 dl. 685m na D160 metódou Berstlining
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Rekonštrukcia vodovodného potrubia Turzovka Rekonštrukcia zásobného potrubia V1 DN 300, ktorá privádza vodu z VDJ Závodie do mesta. Oprava bola realizovaná technológiou Relining, vťahovaním potrubia HDPE D225 ochranou do potrubia OC DN300
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 SO 61.001 Rekonštrukcia vodovodu Oravská Polhora Rad A rekonštrukcia verejného vodovodu vrátane prípojok v obci Oravská Polhora technológiou Relining, vťahovaním potrubia HDPE D110 s RC ochranou do potrubia OC DN150 a v kratších úsekoch PVC DN 150 vrátane prípojok
Volkswagen Slovakia a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava Sanácia potrubia úžitkovej a pitnej vody predmetom realizácie diela bola sanácia jestvujúceho vodovodného potrubia DN600 metódou relining zatiahnutím potrubia HDPE D500 PN10 v celkovej dĺžke 2906,28 m. Súčasťou realizácie boli vzdušníky a kalníky.
SEEB s.r.o., Priemyselná 1, 926 01 Sereď Realizácia líniovej stavby odvodnenie skladového areálu Sereď Západ Odvodnenie skladového areálu Sereď - Západ výstavbou Čerpacej stanice, mernej šachty, výtlačného potrubia dažďovej kanalizácie HDPE D160 RC PN10 v celkovej dĺžke 735m, gravitačného potrubia PVC DN300 - 4,4m; chráničiek pod komunikáciou HDPE D250 RC SDR17 v celkovej dĺžke 72m.
TOPENERG s.r.o., Mäsiarska 57/A, 040 01 Košice Rekonštrukcia vodovodu - Lučenec, medzi ulicou Fiľakovská cesta a Maloveská predmetom diela bola rekonštrukcia jestvujúceho vodovodného potrubia DN250 metódou relining
Monstav Nitra s.r.o., Hornočermánska 2, 949 01 Nitra Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka predmetom plnenia bola rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 technológiou horizontálne riadené vŕtanie za použitia potrubia HDPE D160 RC PN10 v celkovej dĺžke 4 278m a prepojenia vodovodu na hlavné rady
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Žilina - Horný Hričov, oprava vodovodného potrubia predmetom plnenia bola oprava vodovodného potrubia bezvýkopovou metódou relining - zatiahnutie nového HDPE100 d110 SDR17  PN10 potrubia do pôvodného potrubia  PE d160 s prepojením príslušných vodovodných prípojok  DN50, použitím By-pass-u PE d63, zriadením nových hydrantov a osadenie vodovodných uzáverov
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Oprava prívodného potrubia Žarnovická dolina - III.časť predmetom výstavby bola oprava prívodného vodovodu bezvýkopovou metódou relining - zatiahnutie nového HDPE100 d160 SDR11 PN16 potrubia do pôvodného potrubia OC DN 200 a DN250
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Martin - Priekopa, oprava kanalizácie ul. Kmeťka - Stoka od KŠ3 po KŠ10 predmetom výstavby bola oprava verejnej kanalizácie DN300 bezvýkopovou technológiou aplikácie živicového rukávca s napojením príslušných kanalizačných prípojok a rekonštrukciou KŠ
ZEPO s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Kaluža - rukáv predmetom plnenia bola oprava kanalizačného Zberača DN300 rukávom
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok Bešeňová - rozšírenie vodovodu a kanalizácie k Zbernému dvoru - riadený pretlak predmetom výstavby bolo rozšírenie vodovodu HDPE d110 a kanalizácie - chránička OC DN 700
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok Ružomberok - ul.Silbigera - oprava vodovodného potrubia - bezvýkopová technológia predmetom výstavby bola oprava potrubia verejného vodovodu PE d160 metódou Berstlining
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava vodovodu - výtlak do VDJ Urpín Banská Bystrica predmetom výstavby bola oprava výtlačného vodovodu bezvýkopovou metódou Relining - zatiahnutie nového HDPE100 d160 SDR11 PN16 potrubia do pôvodného potrubia OC DN200 s prepojením príslušnej vodovodnej odbočky DN100 a použitím By-pass-u PE d110, zriadením nového hydrantu/kalníka a automatických vzdušníkov, osadenie vodovodných uzáverov a horizontálne riadené vŕtanie pod križovatkou
INPEK s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Bratislava, Ľudová štvrť - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie V.stavba - Stoka B IV - 2, Š3 - Š8 predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN300
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oprava verejného vodovodu DN250 a DN200 Námestovo predmetom výstavby bola oprava potrubia verejného vodovodu oceľ DN200 a 250 metódou Relining - Námestovo
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Spišská Nová Ves - vodovod, obnova Slovenská ulica predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu DN 80/100/150 s rekonštrukciou príslušných vodovodných prípojok a rekonštrukciou hydrantov a armatúr v armatúrnych šachtách metódou Berstlining
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKK Žilina, ul. Národná - Rekonštrukcia kanalizácie predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejnej kanalizácie DN300/450 a DN400/600 v celkovej dĺžke 320m vrátane s napojením 61ks príslušných kanalizačných prípojok a vyspravením KŠ
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Žilina - Prešovská ulica, oprava kanalizácie, Čadca, Jašíková ulica, oprava kanalizácie predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejnej kanalizácie DN300 s napojením príslušných kanalizačných prípojok a vyspravením KŠ
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Tvrdošín - Trojičné námestie, rekonštrukcia vodovodu technológiou Berstlining predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu LT DN65 s rekonštrukciou príslušných 14ks vodovodných prípojok po hranicu pozemku alebo do vodomerných šácht a rekonštrukciou armatúr v armatúrnych šachtách. Zväčšenie dimenzie na d110.
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oprava vodovodu - Hladovka - Berstlining predmetom výstavby bola oprava výtlačného potrubia verejného vodovodu OC DN 150 s osadením - hydrant/kalník. Použitie náhradného zásobovania Bypass, realizované na 3 úseky, hygiena, tlaková skúška
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Oprava prívodného potrubia Žarnovická dolina - II.časť predmetom výstavby bola oprava prívodného vodovodu bezvýkopovou metódou relining - zatiahnutie nového HDPE100 d160 SDR11 PN16 potrubia do pôvodného potrubia OC DN 200 s prepojením príslušnej vodovodnej prípojky, výmenou hydrant/kalník a hydrant/vzdušník v armatúrnych šachtách 
CHESTREAL PROGRESS a.s., Mierovo nám.2, 903 01 Senec Oprava potrubia bezvýkopovou metódou - vložkovaním PE predmetom plnenia rekonštrukcia vodovodného potrubia DN200 a DN350
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice VK Malachov - oprava kanalizačných šacht predmetom výstavby bola oprava betónových kanalizačných šachiet DN1000 vložením plastových šachiet DN800
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice VK B.Bystrica - ul. Mládežnícka - oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného zberača DN300 v KÚ: Banská Bystrica ul. Mladežnícka
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava kanalizačného zberača F DN 800 Zvolen - II.etapa predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného zberača DN800 v KÚ Zvolen
Bekaert Hlohovec a.s., Mierová 2317, 920 01 Hlohovec Oprava poruchy na potrubí priemyselnej vody DN300 v dĺžke 475m metódou Relining predmetom plnenia bola oprava poruchy na potrubí priemyselnej vody DN300 v dĺžke 475m metódou Relining
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina SKV Žilina - privádzač VDJ Poluvsie - VDJ Lietavská Lúčka - rekonštrukcia prívodného potrubia DN600 predmetom plnenia rekonštrukcia vodovodného privádzača DN600 v úseku od VDJ Polúvsie technológiou DYNTECT
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava kanalizácie - Brezno, ul. kpt.Nálepku DN300 a DN400 predmetom výstavby bola oprava verejnej kanalizácie DN300 a DN500 s napojením príslušných kanalizačných prípojok a odbočiek
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 Oprava kanalizácie vťahovaním rukáva na ul. Solivarská, Jadrová a Rovníková predmetom plnenia bola oprava kanalizácie vťahovaním sklolaminátového rukáva na ul. Solivarská, Jadrová a Rovníková, čistenie a prečerpanie splaškov, monitoring 2x540m, frézovanie 2x23ks, rukáv DN300-329m, rukáv DN400-140m, rukáv DN600-57m
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Smokovce - VK Obnova kanalizačného zberača B, I.etapa obnova časti kanalizačného zberača „B"  DN300 vo Vysokých Tatrách pod Smokovcami v úseku od šachty Š13 po šachtu Š21 v asfaltovej ceste vťahovaním HDPE D315 metódou Berstliningobnova časti kanalizačného zberača „B"  DN300 vo Vysokých Tatrách pod Smokovcami v úseku od šachty Š13 po šachtu Š21 v asfaltovej ceste vťahovaním HDPE D315 metódou Berstlining
MS THERM s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Oprava kanalizačného zberača F DN 800 Zvolen predmetom výstavby bola rekonštrukcia kanalizačného zberača DN800 v KÚ Zvolen
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, Trenčín ul.Piaristická predmetom výstavby bola rekonštrukcia verejného vodovodu DN300 a DN100 s príslušnými vodovodnými prípojkami a rekonštrukciou AŠ. Rekonštrukcia kanalizácie DN450/300 s príslušnými kanalizačnými prípojkami, UV a ich prípojky. Zriadenie novej kanalizácie DN300 vrátane RŠ a kanalizačných prípojok. Rekonštrukcia asfaltových povrchov ul. Piaristická.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Oprava kanalizačného zberača F DN 800 Zvolen - II.etapa aplikácia živicového rukáva DN 800 v dĺžke 300 m, vrátane rekonštrukcie 8ks kanalizačných šácht, čistenie, TV monitoring, tlaková skúška*
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica VK Malachov - oprava kanalizačných šácht kompletná rekonštrukcia 28ks kanalizačných šácht v obci Malachov technológiou aplikácie nových šácht a nových kónusov osadených do nivelety komunikácie*
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica VK Banská Bystrica - ul. Mládežnícka - oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou oprava splaškovej kanalizácie DN 300 aplikovaním živicového rukáva v dĺžke 150m, rekonštrukcia prípojok krátkou vložkou*
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín Rekonštrukcia kanalizácie - Trenčín, ul. Piaristická rekonštrukcia vodovodného oceľového potrubia DN 300 technológiou DynTec, rekonštrukcia vodovodného LT potrubia DN 100 technológiou Berstlining, rekonštrukcia vodovodných prípojok, rekonštrukcia kanalizačného betónového potrubia DN450/300 aplikáciou živicového rukáva, rekonštrukcia kanalizačných prípojok, rekonštrukcia uličných vpustí a ich prípojok, rekonštrukcia asfaltových povrchov
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Oprava vodovodného potrubia technológiou Relining - Závodská ul technológiou Relining zatiahnutie nového HDPE d160 potrubia do pôvodného LT potrubia DN 300, napojenie prípojok na nový rad*
Heineken Slovensko a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo Rekonštrukcia tlakového kanalizačného potrubia - ČOV Hurbanovo Pôvodné potrubie OC DN400 v celkovej dĺžke 48m, nové potrubie HDPE100 NADIR d355 pre transport agresívnych médií, SDR17 PN10. Rekonštrukcia sa realizovala bezvýkopovou metódou Relining.
Obec Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV vybudovanie novej splaškovej kanalizácie DN300 v obci Slovenská Lupča v dĺžke 1326m, domové prípojky a spätné úpravy komunikáci a chodníkov v obci*
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Oprava vodovodu - výtlak do VDJ Urpín Banská Bystrica oprava vodovodného výtlačného potrubia DN 200 technológiou Relining a zatiahnutím nového HDPE potrubia d160 SDR 11 PN16 v dĺžke 1000m, 2 prípojky, 1.etapa*